Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Hva gjør vi med Covid-19?
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Psykoanalytisk kunstnersamtale med Pedro Penim
Kjøp billetter
13. februar 2020 Kl. 18:00
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek
Språk: Engelsk
Kategori: Rein Bonus

En prat om glemte opplevelser, fortrengte følelser og katarsis.

Den psykoanalytiske behandlingsmetode tilskrives som regel Sigmund Freud, og bygger på den østerrikske legen Josef Breuers oppdagelser om at såkalte hysteriske symptomer kan knyttes til traumatiske opplevelser som virker i ubevisstheten. Gjennom hypnose kunne man få pasientene til å huske tidligere glemte opplevelser, få fortrengte opplevelser opp og fram i lyset og på denne måten oppleve en form for katarsis eller renselse, slik vi også kjenner begrepet fra scenekunst-teorien. I Pedro Penims forestilling Before diskuteres forholdet mellom nåtid, fortid og fremtid. Er tanken om at alt var bedre før en iboende impuls i den menneskelige psyken? Vi inviterer til en samtale mellom Pedro Penim og Psykoanalytisk Forum Bergen der vi vil dykke ned i – og opp av – denne og nærliggende materie.

Samtalen en del av arrangementsrekken Rein Bonus er støttet av Fritt Ord.