Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Presentasjon av det europeiske nettverket apap - Feminist Futures
Få gratisbillett
23. oktober 2022 Kl. 16:30
Sted: Hordaland Kunstsenter
Kategori: Presentasjon

apap - advancing performing arts project er et internasjonalt nettverk bestående av 11 kulturorganisasjoner fra hele Europa, og har eksistert siden 2000. apap har i denne perioden samarbeidet kontinuerlig om å støtte et stort antall kunstnere samt utvikle nye formater i henhold til endrede kunstneriske praksiser og behov gjennom årene.

 

 

Det nye prosjektet apap – FEMINIST FUTURES er delfinansiert av Kreativt Europa-programmet til EU og tar sikte på et enda mer ambisiøst foretak: å initiere kraftige sosiale endringer gjennom kunst. Hovedmålet med prosjektet er å adressere strukturell praksis i det samtidige scenekunstfeltet, ved å bruke teori som tar utgangspunkt i interseksjonell feminisme.

 

Både nettverkspartnere, kunstnere og tilknyttede funksjoner opererer med dette som formål og rettesnor, og vi anser oss selv som gjenstand for inspeksjon under denne tematiske paraplyen. Inneværende prosjektperioden 2020-2024 skal vi tilby målrettet støtte til prosjektets tilknyttede kunstnere, deriblant co-produksjoner, presentasjoner og residensopphold. Et nytt format der partnerorganisasjonene i nettverket deler en omreisende feministisk skole inngår som en del av prosjektet, som vil manifesteres i Bergen i oktober 2023, når vi arrangerer den samproduserte Feminist Futures Festival i samarbeid med Reykjavík Dance Festival og STATION i Beograd. 

 

Vi inviterer en representant fra nettverket til å presentere arbeidet vi gjør, med mål om å inkludere det lokale scenekunstmiljøet i denne diskursen.