Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
POWER AND THE GAZE
Kjøp billetter
19. oktober 2015 Kl. 10:00
20. oktober 2015 Kl. 10:00
Sted: Sardinen
Kategori: Seminar
Varighet: 10.00-15.00, to dager

Seminarprogram over 2 dager i samarbeid med Universitetet i Bergen

Begrepet «gaze», eller «blikk» oversatt til norsk, har lenge vært et yndet diskusjonsemne innen filmteori, feminisme, psykologi og filosofi, og stammer fra Jaques Lacans psykoanalytiske teori om tilstanden som oppstår av bevisstheten om at man kan bli sett. Det er dermed ikke noe man har, eller noe man bruker, snarere et forhold eller en tilstand man går inn i. Ved å anerkjenne at man er et synlig objekt, mister subjektet en del av sin autonomitet.

Seminaret Power and the Gaze tilbyr et teoretisk perspektiv; et kritisk-historisk innsyn i dagens performative praksis med et skeivt blikk på teoridannelse, historie og genderproblematikk. Hvordan defineres historien av pennen som har skrevet den, av blikket som ser? Kan man hevde at en reell historiegjengivelse egentlig burde ha form som en collage, konstruert av «alles» blikk?

 

Mandag 19.10:

10:00 Introduction ved Tormod Carlsen

10:15 Josette Féral

10:45 Kort pause/spørsmål fra salen

11:00 Carole Nadeau

11:30 Kort pause/spørsmål fra salen

11:45 Emma Dabiri

12:15 Spørsmål fra salen

12:30 Lunch

13:30 Paneldebatt moderert av Tormod Carlsen

15:00 Slutt

 

Tuesday 20.10:

10:00 Introduksjon ved Tormod Carlsen

10:15 Knut Ove Arntzen

11:00 Kort pause/spørsmål fra salen

11:15 Daniel Kok

11:45 Kort pause/spørsmål fra salen

12:00 Lunsj

13:30 Paneldebatt moderert av Tormod Carlsen

15:00 Slutt

 

Med innlegg av

Josette Féral, professor i drama ved Institutt d' Etudes Théâtrale ved Sorbonne i Paris: "The Voyeur's Gaze: Between Blindness and Disbelief"

Knut Ove Arntzen, professor i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen: "Ny-mimetiske refleksjoner: lek med ironi og simulasjon".

Emma Dabiri er akademiker og skribent, bosatt i London. Hennes interesseområder omfatter ulike kunstformer fra Afrika og den afrikanske diasporaen. Under seminaret vil hun presentere innlegget "Look, a Negro" om det visuelle aspektet ved rase og skjønnhet underlagt feministisk teori og metodologi.

Carol Nadeau er kunstnerisk leder ved Le Pont Bridge i Montreal, og vil gi et innblikk i sine forestillinger Conte pour l'oeil avide og Résonances, samt reflektere videre over blikk, rom og kropp.

Daniel Kok/Diskodanny er en teoretiker, koreograf, artist og poledancer basert i Singapore. Hans bidrag vil fokusere på forholdene i audienceship (å betrakte sammen).

 

Moderator: Tormod Carlsen 

 

 

POWER AND THE GAZE er et tematisk arrangement i nettverket House on Fire, med støtte fra EUs kulturprogram.