Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Kuratorhøring
Kjøp billetter
23. oktober 2015 Kl. 14:00
Sted: Visningsrommet USF
Kategori: Høring
Varighet: 14.00-15.30

Man kan hevde at det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning skal høres.

En høring er tradisjonelt definert som en avhøring og utspørring av vitner og sakkyndige i forbindelse med behandlingen av politiske saker, og foregår vanligvis offentlig. Ordningen oppsto i den amerikanske kongressen, med utgangspunkt i noe som åpenbart virker som en god idé: å kalle inn representanter for interessegrupper og andre som blir direkte rammet av en offentlig komités avgjørelse med et ønske om å høre deres syn på saken.

I Norge ble åpne høringer innført i 1996. I ettertid viser historien at de åpne høringene har bidratt til å skape mer oppmerksomhet rundt Stortingets bedrifter, og at opposisjonen har fått større påvirkningskraft. Høringsformatet gjør det også lettere for interesseorganisasjoner å legge frem sine synspunkter for politiske komiteer. I vårt tilfelle har vi ingen fremlagte saksdokumenter, heller ingen grundig analyse eller kartlegging av situasjonen å basere vår høring på.

I vår litt mer uformelle variant bruker vi formen til – forhåpentligvis – raskt å bevege oss i retning av temaets kjerne ved at de inviterte høringsdeltakerne reflekterer over samme sett konkrete spørsmål. I etterkant av arrangementene vil vi publisere vår høringsuttalelse basert på spørsmålene som har vært oppe til diskusjon her på BIT Teatergarasjens nettsider.

Høringen er et moderert panel hvor kuratorer basert i Norden blir bedt om å diskutere temaer knyttet til følgende spørsmål: Er det en grense for hvor politisk involvert en kurator kan være? Er det forskjeller i hvordan et program er artikulert innad i de nordiske landene?

Panelet består av: 

Satu Herrala (Kunstnerisk leder, Baltic Circle International Theatre Festival, Helsinki) 

Ragnheiður Skúladóttir (Co-kunstnerisk leder ved LÓKAL-international theatre festival, Reykjavik)

Ann Wallberg (Kunstnerisk leder og produsent, scenekunst, ved Inkonst i Malmø)

Per Ananiassen (Teatersjef, Teaterhuset Avant Garden, Trondheim)

Sven Åge Birkeland (Teatersjef, BIT Teatergarasjen)

Moderator: Thomas Frank

 

Arrangementet er støttet av Nordisk Kulturfond.