Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Kritikerhøring
Kjøp billetter
17. oktober 2015 Kl. 14:00
Sted: Visningsrommet USF
Kategori: Høring
Varighet: 14.00-15.30. På engelsk.

Man kan hevde at det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning skal høres.

En høring er tradisjonelt definert som en avhøring og utspørring av vitner og sakkyndige i forbindelse med behandlingen av politiske saker, og foregår vanligvis offentlig. Ordningen oppsto i den amerikanske kongressen, med utgangspunkt i noe som åpenbart virker som en god idé: å kalle inn representanter for interessegrupper og andre som blir direkte rammet av en offentlig komités avgjørelse med et ønske om å høre deres syn på saken.

I Norge ble åpne høringer innført i 1996. I ettertid viser historien at de åpne høringene har bidratt til å skape mer oppmerksomhet rundt Stortingets bedrifter, og at opposisjonen har fått større påvirkningskraft. Høringsformatet gjør det også lettere for interesseorganisasjoner å legge frem sine synspunkter for politiske komiteer. I vårt tilfelle har vi ingen fremlagte saksdokumenter, heller ingen grundig analyse eller kartlegging av situasjonen å basere vår høring på.

I vår litt mer uformelle variant bruker vi formen til – forhåpentligvis – raskt å bevege oss i retning av temaets kjerne ved at de inviterte høringsdeltakerne reflekterer over samme sett konkrete spørsmål. I etterkant av arrangementene vil vi publisere vår høringsuttalelse basert på spørsmålene som har vært oppe til diskusjon her på BIT Teatergarasjens nettsider.

Høringen er et moderert panel hvor kritikere basert i Norden blir bedt om å diskutere temaet knyttet til følgende problemstilling: Det blir stadig magrere kår for scenekunstkritikk generelt. Antall oppslag og størrelsen på disse minker, og det generelle rommet for nødvendig, spenstig og underholdende refleksjon og kritikk er i ferd med å forvitre i de tradisjonelle medier. - Hvor kritisk er situasjonen i de nordiske land? Finnes det andre muligheter eller ulike strategier å formulere og alternative tiltak å iverksette, i tilfelle; hvilke?

Panelet består av Pilvi Porkola (Esitys Magazine, Helsinki) Mette Garfield (Teatermagasinet Teater1, København) og Cecilia Djurberg (Sveriges Radio).

Moderator er Anette Therese Pettersen (kritiker i Morgenbladet og for Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift, samt scenekunst.no).

Arrangementet er støttet av Nordisk Kulturfond.