Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Kollektiv skriving med Tale Næss
Kjøp billetter
17. oktober 2019 Kl. 10:30
18. oktober 2019 Kl. 10:30
19. oktober 2019 Kl. 10:30
20. oktober 2019 Kl. 10:30
20. oktober 2019 Kl. 15:00
20. oktober 2019 Kl. 15:30
20. oktober 2019 Kl. 16:15
Sted: Cornerteateret
Språk: Norsk/engelsk (avgjøres når deltakere er klare)
Kategori: Workshop
Varighet: Kurs: 10:30-14:30 alle fire dager // Arbeidsvisning/foredrag/samtale 20. oktober: 15:00 til 17:00

Språk og motspråk

søknadsfrist 8. september

 

Tale Næss avslutter våren 2019 PhD-prosjektet sitt ved Kunsthøgskolen i Oslo om polyfone strategier for utvikling av scenetekst. Gjennom teoretisk analyse og kunstnerisk praksis utforsker hun kollektiv skriving som mulighet for et helt eget erfaringsrom. Cornerstone har invitert Tale til å holde et fire dagers kurs på Cornerteateret, i samarbeid med Norsk skuespillersenter og BIT Teatergarasjen, og er en del av Radical Failure, diskursprogrammet ved Meteor.

Tale undersøker kollektiv skriving som en møteplass for språklige og menneskelige erfaringer der virkeligheten ikke tilhører én, men mange. Et sted som ikke er basert på en homogen erfaringshorisont, men der språk møter motspråk. Der tekster basert på kollisjoner, brudd og mangestemmighet hører like naturlig hjemme som tekster basert på gjenkjennelse og delt erfaring.

På kurset inviteres deltakerne til et rom der alles erfaring er like mye verdt. Det jobbes ved skrivebordet og på gulvet – med tekstene og i åpne improvisasjoner. Deltakerne samler gester og fysiske forløp – som ender i en visning.  

Aktører fra både litteratur-, scenekunstfeltet oppfordres til å delta, og andre kunstnere med interesse for tekst. 

// KURS  17. - 20. okt, kl 10:30-14:30

// FOREDRAG 20. okt, 15:00

// ARBEIDSVISNING 20. okt, kl 15:30

// SAMTALE 20. okt, 16:15

Kursavgift: 1150/1050,- // Arbeidsvisning/foredrag/samtale 20. oktober: Gratis og åpent for alle 

Å skrive er en måte å tenke på.

Enhver tekst er basert på møter. Møter mellom mennesker, hendelser vi har vært utsatt for, bøker vi har lest. Andres tanker. Andres erfaringer.

Møter betinger vår tenkning.

Det former våre erfaringer og legger grunnlaget for vårt personlige språk og den måten å forstå vår egen rolle i offentligheten på.

Det å skrive sammen med andre er å tenke sammen med andre.

Gjennom å skrive seg inn i hverandres tekster, gå i møte med hverandres språk, åpner man et potensiale for å utvide eget erfaringsrom tekstlig og menneskelig. Samt å undersøke forholdet mellom språk og teatralitet.

Kollektiv skriving kan, om de riktige forutsetningene er tilstede, også danne et helt eget erfaringsrom. Bli en møteplass for språklige og menneskelige erfaringer der virkeligheten ikke tilhører én, men deles. Der det som er mitt kan bli en del av en annens. Der tekster basert på kollisjoner, brudd og mangestemmighet hører like naturlig hjemme som tekster basert på gjenkjennelse og delt erfaring.

I dette kollektive rommet øver vi oss. Der er min erfaring ikke er mere verdt enn den andres. Mitt språk ikke mere vesentlig enn hennes. Der møtet mellom det som er mitt, det som er felles og det som er vesensforskjellig står i fokus.

Kollektiv skriving er basert på at hver enkelt deltager står trygt i sin kunstneriske praksis.

Spørsmålet som stilles er: Hvordan kan disse erfaringene og disse praksisene «snakke» med hverandre og hvordan «lyder» det da.

– Tale Næss

 

Tale Næss er en prisbelønt forfatter, dramaturg og dramatiker. Hun skriver for scenen, radio og film, og gjerne i tverrkunstneriske konstellasjoner. En fasinasjon for stemmen er sentral i det hun gjør. Hennes stykker har blitt satt opp nasjonalt og internasjonalt. I dag er hun PHD-stipendiat i scenetekst på Kunsthøgskolen i Oslo og medlem av scenekunst-kollektivet StatEks, som produserer forestillinger og turnerer nasjonalt og internasjonalt. Aktuell med Sweatshop Aleppo som har urpremiere på Norsk dramatikkfestival 2019. .

Cornerstone er et inititativ for ny scenetekst som utvikler og programmerer forestillinger, lesninger, samtaler og workshops. Ønsket er å fremme interesse og kunnskap om de mange ulike formene for scenetekst som dagens teater rommer, og slik bidra til å utvide teaterdiskursen på Vestlandet. Fra 2019-2020 er Cornerstone ved Vik & Lie engasjert som gjestekuratorer ved Cornerteateret i Bergen, støttet av Norsk Kulturråd. I perioden skal vi utvikle et program som involverer nye og etablerte dramatikere, regissører, dramaturger, teatervitere, forfattere og skuespillere fra det lokale, nasjonale og nordiske feltet.

 

www.cornerstones.no

#radicalfailure