Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Kollektiv podcast-lytting
Kjøp billetter
22. mars 2019 Kl. 19:00
23. mars 2019 Kl. 19:00
Sted: Gråsonen, Studio Bergen
Språk: Engelsk
Kategori: Møt Kunstneren

I forbindelse med Tupajićs forrige opphold i Bergen ble det også spilt inn et dybdeintervju ved den lokale scenekunstkritikeren Rania Broud. Vi legger opp til kollektiv podcast-lytting i forkant av begge forestillingene, med et ukjent antall myke matter spredt utover i Gråsonen, for anledningen blendet til stummende mørke. 

Kollektiv podcast-lytting er en del av arrangementsrekken REIN BONUS

Arrangementet er en del av programmet til Create to Connect -> Create to Impact som er delfinansiert av Creative Europe-programmet til EU og er støttet av Fritt Ord.