Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Florian Malzacher: Theatre as Assembly
Kjøp billetter
20. oktober 2019 Kl. 13:00
Sted: Belgin
Språk: English
Kategori: Foredrag
Varighet: 13:30-15:00

Spheres of radical imagination and pragmatic utopias

Et foredrag av Florian Malzacher

En forsamling ('assembly') i aktivistisk sammenheng er et sted man samles, der man bygger et samfunn, og for å eksperimentere med ulike former for demokratiske prosedyrer. Men i senere tid har man også sett en rekke kunstneriske forsøk på å bruke forsamlingformen til å finne opp nye offentlige rom. Ved å bruke teatrets unike muligheter til å skape midlertidige samfunn speiler disse verkene ikke bare samfunnet rundt seg, men prøver ut sosiale og politiske prosedyrer der samfunn kan tenkes ut, lekes med, utøves, gjenskapes, testes eller til og med finnes opp.

Måten teatret brukes til forsamlinger som gir rom for radikal forestillingskraft og pragmatiske utopier er mangeartede og ikke sjelden fulle av motsetninger i sine estetiske og politiske posisjoner. Med det som forener dem er målet om å utvide teaterfeltet, å forskyve kunstformens  virkemidler og muligheter, å finne måter å engasjere seg med de sosiale og politiske spørsmålene i vår tid og ved dette også gi inspirasjon til aktivisme og politisk tenkning utover det kunstneriske mandatet. 

Florian Malzacher er en frilans kurator, dramaturg og forfatter. Han var co-programmør av steirischer herbst festival i Graz 2006-2012 og kunstnerisk leder for  Impulse Theater Festival (in Düsseldorf, Cologne and Mühlheim/Ruhr) fra 2013 til 2017. Han var co-kurator for programmering som Truth is Concrete in Graz (2012), Appropriations (Ethnological Museum Berlin, 2015), Artist Organisations International (HAU Berlin, 2015), Sense of Possibility (St. Petersburg, 2017) og Training for the Future (Bochum, 2019). Florian Malzacher har redigert og skrevet en lang rekke bøker om teater, performance og forholdet mellom kunst og politikk. Hans siste publikasjon er The Work and Life of Nature Theater of Oklahoma (2019).