Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Kunstnersamtale Rosalind Goldberg
Få gratisbillett
26. oktober 2022 Kl. 22:00
Sted: Bergen Kjøtt
Kategori: Møt Kunstneren
Varighet: 45 minutt

Etter forestillingen Dark Dynamite inviterer vi til en kunstnersamtale med Rosalind Goldberg og moderator Tatiana Lozano.

 

Rosalind Goldberg er koreograf med base i Oslo. Hun er i dag stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo med ph.d.-prosjektet Choreography as a meaning-generating aggregate.

 

 

Rosalinds arbeid utforsker endringsprosesser og er preget av en fysisk og konseptuell tilnærming til koreografi, der sammenfiltringen av de to styrer prosessen. Sentralt i hennes arbeid er spørsmålet om hva vi kan forvente av kroppen – i hvilken grad kroppen kan forandre seg, og hvilke sider av kroppen vi gjemmer oss bort fra, undersøkt gjennom et sosialt, økonomisk, kulturelt og miljømessig perspektiv. Hun er interessert i de ukjente, ubehagelige, lekkende, fantastiske sidene ved kroppslivet og utforsker det grumsete vannet der biologi og nasjoner i kroppen gnis mot hverandre. Med inspirasjon fra nevrobiologi, filosofi om plastisitet, ny materialisme og forestillinger rundt det ukjente, skaper hun praksiser for å utfordre det vante i danseren som en metode for å røre rundt med kroppens representasjon på scenen.

Bio 

Rosalind Goldberg (Sweden/Norway) is a choreographer based in Oslo. She is currently a research fellow at the Oslo National Academy of the Arts in Oslo with the Ph.D. project Choreography as a meaning-generating aggregate.  

 

Rosalind’s work explores processes of change and is characterized by a physical and conceptual approach to choreography, where the entanglement of the two directs the process. Central in her work is the question of what we can expect from the body - to what extent the body can change, and what sides of the body we hide away from, examined through a social, economic, cultural, and environmental perspective. She is interested in the unknown, uncomfortable, leaking, fantastic sides of bodily life and explores the murky water where biology and nations of the body are rubbing against each other. Drawing on inspiration from neurobiology, philosophy on plasticity, new materialism, and notions around the unknown, she creates practices to challenge the habitual in the dancer as a method to stir around with the body’s representation on stage.  

 

In 2022 Rosalind will premiere the new production DARK DYNAMITE at Henie Onstad Art Center in Norway. Previous works are, The Field (2020), Rut (2018), Still Life (2018), IMMUNSYSTEMET (2017), Jump with me! (2016), MIT (2013), Fake Somatic Practice (2011).  

 

Rosalind’s work has recently been performed at Impulstanz Festival in Vienna, TanzIm August in Berlin, Schauspielhaus Bochum, Sophiensaele in Berlin, Schauspielhaus Chemnitz, Uferstudios in Berlin, TanzFabrik Berlin, DansensHus in Stockholm, Inkonst in Malmö, Dansens Hus in Oslo, BIT-Teatergarasjenin Bergen, Henie Onstad Art Center, RosendalTeater in Trondheim, Black Box Teater in Oslo, RAS – Regional Arean for Samtidsdanset al.

 

Tatiana Lozano is a multidisciplinary being, currently a curator, as the stars would have it. Her interest is focused in the exploration of experience as a non-linear narrative in the realm of curatorial discourse. Under a strong Venus planetary influence in her chart, she is fascinated by all kinds of creative expression in the universe. Tatiana works intuitively, taking chemistry and compatible energy as departure points and insists on the gut feeling as a compass to her projects while encouraging others to listen to their own inner compass. Love and presence are urgent forces inherent to her work. She is currently based in Bergen, where she continued her education both in Fine Arts and Curatorial studies and co-founded FELT gallery (2015-18). In 2018 she founded the artist run space p a l m e r a where she holistically engages with artists and their projects. Independently, she has been appointed curator and guest speaker for exhibitions and programs at Entrée gallery, The Faculty of Fine Art, Music and Design - UIB in Bergen, BIT Teatergarasjen, Hordaland Kunstsenter Tenthaus in Oslo, Kvit gallery in Copenhagen, ARCO Madrid among others.