Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Hva gjør vi med Covid-19?
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Øko(filo)sofisk vandring
Kjøp billetter
29. september 2018 Kl. 10:00
Sted: Fredriksberg festning, Galgebakken
Språk: Norsk/svensk/engelsk ved behov
Kategori: Rein Bonus
Varighet: 2 timer

Lørdag 29. september kl 10.00

Oppmøte: Plenen foran Fredriksberg festning (Galgebakken)

 

Økologi: av øko-(gresk oikos‘hus, hjem’) og -logi (vitenskap, lære)
Filosofi: av fil- (gresk ‘kjær’) og -sofi (visdom, kunnskap)
Økosofi: av øko- (gresk oikos‘hus,hjem’) og -sofi (visdom, kunnskap)

 

Økofilosofi dreier seg kort fortalt om at helheten er mer enn summen av sine deler. Organismers levemåter ses i samspill med sine omgivelser; både levende og ikke-levende (om man da forstår klima, jordbunn og den slags som noe ikke-levende). 

Kan man snakke om en holdbar minimumskunnskap om miljø og økosystemer? Der økofilosofien er beskrivende og forholdsvis distansert går Arne Næss et par steg videre i tenkningen han kalte økosofi. Økosofien er ikke-antroposentrisk, og mener altså at vi må se på mennesket som likestilt med de andre av naturens bestanddeler, at selvet må sees på som forbundet med andre livsformer.

Basert på disse og nærliggende spørsmål inviterer vi til en økofilosofisk vandring i vårt nærmiljø, på Nordnes i Bergen sentrum. Vi begynner vandringen på Nordnes’ høyeste punkt, Fredriksberg festning.  Her gir vi en kort og lett introduksjon til øko-filo/-sofiens vidløftige tanker, før vi går bynaturen i møte – kanskje vi finner noen bærbusker på veien? Gjennom mer eller mindre symbolske og rituelle stopp vil vandringen ende med en komplett nedsenkning i elementene. 

Vandringen ledes av kompani Ludvig Uhlbors, som viser Arne Næss Gjenoppstandelsen samme kveld.

 

Husk badetøy!