Signe Becker & Ingvild Langgård

Artikkelbilde

Grenselandet

Signe Becker og Ingvild Langgård jobber i grenselandet mellom konsert og installasjon.

Signe Becker er scenograf og har bidratt i en rekke produksjoner på norske teatre. Siden 2006 har hun vært scenograf for Verk Produksjoner og representerte Norge i Prague Quadrennial of Performance Design and Space i 2015. Med scenografien sin jobber hun for å gjøre den usynlige verden synlig i teatret. Hun lager rom med mange konkrete ting, uten at de i seg selv illustrerer noe håndfast, men utgjør de et større og mer komplekst bilde.

Ingvild Langgård er komponist og artist. Hun har gitt ut to album under navnet Phaedra, og har fremført verk som kunstner og utøver ved nasjonale museer, gallerier og på en rekke scener over hele landet.

Signe Becker og Ingvild Langgård har samarbeidet om flere forestillinger og turnert på begge sider av Nordatlanteren med Ingri Fiksdal. 

 

På BIT Teatergarasjen, har Signe Becker & Ingvild Langgård vist:

 

New Skin (2017)gjestespill

 

Kunstnernes hjemmesider:

signebecker.com

ingvildlanggard.com