Raquel André

Artikkelbilde

En samling av forhold

Raquel André har i årevis brukt innsamling som metode for utvikling og fremvisning av scenekunst. Hun samler på sjeldne ting og forhold, intime øyeblikk og minner, og undersøker måter å bevare det forgjengelige. Raquel er fascinert av den store mengden informasjon som går fra et menneske til et annet, og som finnes i hver minste bevegelse vi gjør.

I 2018 hadde Raquel en to ukers residens i Bergen for å jobbe med samleprosjektet: Collection of Artists. Fra 2017-2020 var hun del av APAP - Advancing Performing Arts - Performing Europe 2020-programmet som er et samarbeid mellom 11 institusjoner i 10 forskjellige europeiske land.

Raquels samlinger reflekterer en intimitet som utforskes i en-til-en-forhold og settes under lupen på scenen, hvor alt er ekte og alt er falskt. Raquel André utforsker den avgrunnen som den andre representerer, og visker ut skillelinjene mellom virkelighet og fiksjon.

 

Raquel Andrés hjemmeside

 

På BIT Teatergarasjen har Raquel vist:

Collection of Artists (2019), co-produksjon

Collection of Lovers (2018), co-produksjon

 

Oversikt over BIT Teatergarasjens kompanier/kunstnere.

 

Bilde: Afonso Sousa