Navadidas & Deutinger

Artikkelbilde

Sammenhenger mellom ord og bevegelser

Marta Navaridas (San Sebastián) og Alex Deutinger (Salzburg) har begge studert oversettelse, tolking og dans. De har jobbet sammen som en kunstnerisk duo, med utvikling av tekstbasert performance, siden 2008. De er basert i Graz i Østerrike.

Marta og Alex manipulerer tanker via ord og handling. De skaper scenekunst hvor kropp og tekst er hovedkomponentene. Sammenhenger mellom det talte ordet og bevegelser er ett av temaene Deutinger og Navaridas har forsket mest på, over lang tid.

De leker med det didaktiske språket, basert på pedagogiske lærebok-prinsipper og kropp. Dermed kommer de inn på det ontologiske forholdet mellom manipulerende og manipulerte enheter. På denne måten tar de med seg spørsmålet om aktivitet om immobilitet inn i koreografien, ved å la kunsten politisere bevegelse som et ideologisk spørsmål. Verkene deres er tankeprovoserende kommentarer til politisk makt og retorikk.

 

Ved BIT Teatergarasjen har Navaridas og Deutinger framført:

 

Your Majesties (2018), gjestespill

 

Navaridas & Deutingers home page

 

Foto: Kati Göttfried