Mette Ingvartsen

Artikkelbilde

Rekonfigurering av relasjoner

Mette Ingvartsen er en dansk koreograf og danser. Hun er utdannet ved P.A.R.T.S. i Belgia og har avlagt PhD i koreografi ved universitetet i Lund, Sverige. Mettes arbeid karakteriseres av en utvidet koreografisk praksis hvor hun kombinerer dans og bevegelse med visuell kunst, teknologi, språk og teori. Hun skaper scenekunst som stiller spørsmål ved affekt, persepsjon og sensoriske opplevelser i relasjon til kroppslig representasjon. 

Mette har fokusert på å rekonfigurere relasjoner mellom menneskelig og ikke-menneskelig handling, gjennom koreografi, i en serie performance-forestillinger og gruppearbeid. Hennes siste verk skriver seg imidlertid inn i en diskurs hvor menneskelig performance fokuserer på nakenhet, seksualitet og hvordan kroppen, historisk sett, har vært en gjenstand for politiske maktkamper.

Ingvartsen etablerte et kompani i 2003, og har siden da framført verk på en rekke internasjonale scener. Hun har vært artist-in-residence ved Kaaitheater i Brussel (2012-2016), Volksbühne i Berlin, og er tilknyttet APAP-nettverket. 

I tillegg til å skape, framføre, skrive og forelese, omfatter praksisen hennes også undervisning og deling I arbeidsgrupper med studenter på universiteter og kunstakademier. Hun har samarbeidet og framført verk med Xavier Le Roy, Bojana Cvejic, Jan Ritsema og Boris Charmatz, og hun har lagt mye arbeid ned i kollektive forskningsprosjekter som for eksempel kunstnerplattformen EVERYBODYS (2005-2010).

 

På BIT Teatergarasjen har Mette vist:

Evaporated landscapes (2012), gjestespill

Speculations (2013), gjestespill

The Artificial Nature Project (2013), gjestespill

69 positions (2014), co-produksjon

7 pleasures (2016), co-produksjon

21 pornographies (2018), co-produksjon

  

Mette Ingvartsens hjemmeside