Lotte van den Berg

Artikkelbilde

Umiddelbart teater

Lotte van den Berg ble født i 1975 i Groningen. Hun er utdannet ved Amsterdam School of the Arts og har jobbet som regissør i det frie feltet ved flere flamske og nederlandske teaterkompanier. Hun arbeidet blant annet for NNT i Groningen, Het Lab van de Berenkuil i Utrecht, Theater Malpertuis i Tielt og Theater Stap i Turnhout.

Lottes mål er å synliggjøre konfliktene og motsetningene som finnes i samfunnet i dag, undersøke dem kollektivt og øke bevisstheten vår om dem.

I en kunstnerisk kontekst oppretter vi midlertidige offentlige rom, midt imellom og iblant folk, hvor vi tar opp spørsmålet om vår sosiale (in)kompetanse og setter igang mellommenneskelige prosesser. "Jeg lager teater, og ender alltid med å stille meg selv det samme spørsmålet. Hvordan kan jeg skape et rom hvor du kan være tilskuer uten ord og regler? Et rom hvor tilskueren er delaktig og opplever iscenesettelsen uten forventninger," sier Lotte. 

Lotte van den Berg etablerte kompaniet Third Space Foundation i starten av 2015, for å arbeide med å opprette dette tredje rommet – en møteplass for ytterligheter. 

Lotte skaper ofte umiddelbart teater, på stedet, både for barn og voksne, og hun velger å ikke kun jobbe med profesjonelle skuespillere, men også med ungdom og amatører. 

 På BIT Teatergarasjen har Lotte van den Berg framført:

Dying Together  (2019), Co-produksjon

Lotte van den Bergs hjemmeside