Jassem Hindi & Mia Habib

Artikkelbilde

Identitet i transit

Hindi og Habib arbeider med identitet som krise, spenning, og bevegelig tilstand. Sammen ser de på hvordan man kan stille spørsmål ved, og praktisere sin identitet. Gjennom installasjoner, improviserte scener og utstillingsrom, tekst og foto, jobber de med det som kreves og trigges av de ulike sosiale, kulturelle og politiske sammenhenger vi alle befinner oss i.

Identitet, religiøse og kulturelle møtepunkt samt individets forhold til undertrykkende strukturer og regimer, er gjentagende temaer i Mias arbeider. Hun ser reisen som en integrert del av sitt arbeid og har flere ganger besøkt konfliktområder som en del av research til kommende produksjoner.

Jassems arbeid har blitt beskrevet som en utforsking av teksturer og lydmateriale: i hovedsak et arbeid gjennom motsetningene mellom naturlig lyd og musikalske utrykk. Han bygger lydverkene sine gjennom å «stable» materiale og provosere brå dynamiske forandringer, og bygger opp lag av lyd med teksturer fra perkusjon, «field-recordings», forsterkede objekter, klipp og feed-backs. 

Tematikken i forestillingene deres er typisk for mange av dagens abstrakte politiske diskusjoner. Hindi og Habib jobber derimot konkret. De har bygget et rom og et språk de kan ta med seg og som kan etterprøves. Selv kaller de det en poetisk praksis. 

 

På BIT Teatergarasjen har Jassem Hindi og Mia Habib framført:

 

Stranger within (2018), co-produksjon

A song to ... (2015, 2016 og 2017), co-produksjon / solo av Mia Habib

 

Bilde: Yaniv Cohen