Doris Uhlich

Artikkelbilde

Energitransformasjon

Doris Uhlich er født i 1977 i Østerrike og utdannet i samtidsdans og dansepedagogikk fra konservatoriet i Wien. Hun ble nominert til årets koreograf i journalen Tanz i 2018. 

Uhlichs teater handler om å dele, transformere og utveksle energier mellom alle elementene i en forestilling – utøvere, publikum, maskiner og lyd. Hele relasjonen mellom menneske og maskin oppleves i en ny form som utvider utøvernes fysiske biografier.

I prosjektet Ravemachine inviterte hun danseren og koreografen Michael Turinsky til å arbeide med henne for å utforske kroppens fysikalitet, energi og ekstase. De utfordrer vante assosiasjoner om fysisk handikappede og omformer det som ofte fremstilles som en begrensning, til en eksplosiv kraft. 

Doris Uhlich har vært mentor i prosjektet "Mentoring für Künstlerinnen / Mentoring for kvinnelige kunstnere" ved bm:ukk 2012/13, 2015 og 2017. Hun ble også fakultetsmedlem ved Research Academy for Dance and Choreography ved ZHdK Zurich i 2014, og har undervist ved Max Reinhardt Seminaret siden høsten 2015.

 

På BIT Teatergarasjen har Uhlich framført:

 

Ravemachine (2018), gjestespill

 

Doris Uhlichs hjemmeside 

 

Bilde: Elsa Okazaki