Daniel Mariblanca

Artikkelbilde

Den intelligente kroppen

Daniel Garcia Mariblanca er født i Barcelona og begynte å studere dans i en alder av 17 år. I dag danserer Daniel i Carte Blanche, Norges Nasjonale Kompani for Samtidsdans.

-En av mine målsettinger er å skape et mer åpent og inkluderende samfunn gjennom dans og performance. Å forstå og fremvise nye måter å skape og oppfatte skjønnhet på ved å bruke kroppen til å utvikle et universelt språk. Den intelligente kroppen.

Mariblanca jobber for å skape nye perspektiver og synliggjøre det usynlige, å utvikle nye språk og nye måter å kommunisere på, snakke om minoriteter og samfunnsspørsmål og utfordre undertrykkende systemer. – Jeg er opptatt av å snakke med og om mangfold og vil tilby nye måter å leve livet på, sier Daniel.

– Kroppen kan bli et uttrykksmiddel, et våpen i kampen som lar deg fortsette å kjempe. Kroppen er åstedet for motstand. Den er erfaringens vitnesbyrd.

På BIT Teatergarasjen har Daniel Mariblanca framført:

71 BODIES 1 DANCE (2018), co-produksjon

In First Person Research (work in progress) (2019)

In First Person – The House [Digital] (2020), co-produksjon

In First Person – The Festival (2020), co-produksjon

In First Person – The Dance (2020), co-produksjon

NORMAL Research #DANSENFEST (2020)