Christophe Meierhans

Artikkelbilde

Teater som øvelse i demokrati

Christophe Meierhans er utdannet komponist ved Konservatoriet i Amsterdam og ved Kunsthøyskolen i Berlin, men ble raskt opptatt av scenekunst og teater. Han er interessert i teater som politisk virkemiddel, ikke til å fremme politiske budskaper, men eksperimenterer med deltakelse i teateret for å speile og undersøke forskjellige former for deltakende demokrati. Dette kommer til syne i verkene Some use for your broken clay pots (2014), hvor han presenterte en grunnlov til en ny form for demokratisk styre, og i Verein zur Aufhebung des Notwendigen – A hundred wars to world peace (2015) – en øvelse i konstruktivt anarki, ved hjelp av matlaging. I 2017-produksjonen, Trials of Money, forvandler Meierhans teatret til en rettssal hvor pengesystemet ble stilt for retten, og publikum fikk stille spørsmål bade til anklagerne og forsvarerne.

Meierhans' tidlige produksjoner – som for det meste ble utført i samarbeid med C&H-kollektivet fra 2002 til 2011 – var i hovedsak dedikert til å å dekonstruere og rekonstruere de grunnleggende sosiale mekanismene som gjør at en person blir til en tilskuer. 

Christophe er medlem av Extinction Rebellion-bevegelsen, og fra 2017 til 2021 er han artist in residence ved Kaaitheater.

 

Ved BIT Teatergarasjen har Christophe Meierhans presentert:

 

Some use for your broken clay pots (2014), gjestespill

A hundred wars to world peace (2015), gjestespill

Trials of Money (2018), gjestespill

 

Christophe Meierhans' hjemmeside