by Proxy

Artikkelbilde

En performativ teatertenketank

by Proxy er et nordisk scenekunstkollektiv. Etter å ha samarbeidet på mindre prosjekter ble kollektivet etablert som en fast konstellasjon rundt prosjektet Stop being poor.

Med erfaring innen forskjellige typer estetikk, uttrykk og former, kombinert med forskjellige disipliner som dans, musikk, scenografi, installasjon, akademia og skuespill, har de en sterk bakgrunn for å tenke nytt om hvordan vi opplever teater og andre former for øyeblikkskunst.

Kollektivet nærmer seg materialet helhetlig, ved å utvikle og utforske rom, lys, tekst, bevegelse og lyd simultant, i søken etter dialog, interaksjon og tomrommene mellom elementene i scenekunsten. 

by Proxy er et ungt kollektiv, og består av scenekunstnere og scenografer som har studert ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad. Escape the Universe er deres andre sceneproduksjon. Per 2018 fungerte de som gjestekuratorer ved Theater Momentum i Danmark. Deres første forestilling, Stop Being Poor, vant juryprisen på Körber Studio Junge Regie i Hamburg in 2015, og har vært på flere turneer i Tyskland og Skandinavia.

 

På BIT Teatergarasjen, har by Proxy vist:

Escape the universe (2018), co-produksjon

  

By Proxys hjemmeside