Alt Går Bra

Artikkelbilde

Kunsten i den politiske virkeligheten

Alt Går Bra er en gruppe visuelle kunstnere som undersøker skjæringspunktet mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner.

Siden 2015 har de gjennomført og produsert en rekke arrangementer, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner, blant annet den internasjonale foredragsrekken Tout Va Bien-series i samarbeid med Bergen Kunsthall/Landmark. De har publisert bøkene The Mimeograph, A Tool for Radical Art and Political Contestation, Victor Charlie og A Moi le Plaire, a Toi le Faire.

Alt Går Bra skaper scenekunst som åpne forskningsprosjekt, som undersøker hvordan kunsten kan bidra i den politiske virkeligheten. De jobber med en intensjon om å starte en dialog og en prosess der vi aktivt forestiller oss et bedre samfunn og hvordan vi kan organisere oss rundt ideene vi har for det.

 

På BIT Teatergarasjen har Alt Går Bra vist:

Samtaler som våpen og bilder som skjold (2018), gjestespill

 

Alt Går Bra sin hjemmeside