Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Hva gjør vi med Covid-19?
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Vestigia
ESC ungdomskompani for samtidsdans
NO
Kjøp billetter
14. januar 2023 Kl. 19:00
15. januar 2023 Kl. 14:00
Sted: Studio USF
Kategori: Dans
Varighet: Samproduksjon

Hugsar du sist du gjekk berrføtt? Hugsar du sist du laug om noko? Kva med den gongen du vart redd for eit dyr?

Å mimre og sjå seg tilbake har gjerne eit sentimentalt drag over seg. Det kan likne dagdrøyming, noko me helst tek oss tid til når alt det andre «viktige» er gjort. I dag har me fleire hjelpemiddel enn nokon gong før til å arkivere minna våre. Likevel kan ein ikkje overlate sjølve handlinga mimring til noko utanfor ein sjølv: ein må delta praktisk med tankar, ord og rørsler. Dei 8 utøvarane frå ESC ungdomskompani har fått lage danserørsler med utgangspunkt i sine eigne, personlege minner og slik gitt desse minna eit vidare liv og ei ny drakt. Dei lyttar aktivt til stadene der musikken, rørslene og berøringane tangerer kvarandre. Kanskje dette liknar vår alles felles hukommelse. Om me er merksame kan det imellom koret av enkelståande minner oppstå augneblink av attkjenning, flyt og heilskap.

Vestigia (lat): spor, restar etter noko som var.

medvirkende

Koreograf: Anna Einemo Frøysland
Komponist: Christian Wallumrød
Kostyme: Silje Sandodden Kise
Lys: Stephen Lunn
Koreografi assistent: Brita Grov
Ytre Øye: Karen Eide Bøen
Dansere: Birgitte Sletten Christiansen (Alver), Dekontee Bente Esther Manyeah (Bergen), Diane Morgan Acheing Onyango (Bergen), Fryd Synnøve Hyrve Kaland (Voss), Guro Arnetvedt Tvedt (Bergen), Ingeborg Rørlien (Bergen), Maria Pauline Eide Berentsen (Bergen), Thomas Myklebust (Gloppen),
Produsent: Sølvi Katrine Andersen v/ Bergen Dansesenter
Støttet av: Norsk Kulturfond, Vestland Fylke, Bergen Kommune, Det Norske Komponist Fond, Sparebanken Vest og Fana Sparebank.
Co-produsent: BIT Teatergarasjen.

Fotograf: Thor Brødreskift

Bio

ESC ungdomskompani for samtidsdans er et tilbud til unge i Vestland fylke med talent og interesse for samtidsdans. Hvert år blir det rekruttert 10-15 dansere i alderen 14-19 år gjennom en opptaksprøve.

Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. ESC ungdomskompani vil inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i en realistisk og profesjonell produksjon. ESC ungdomskompani skal gi unge talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere. Kompaniet skal også gi arbeidsmuligheter for frilanskoreografer. 

Koreograf velges ut gjennom open call. I forbindelse med utvelgelsen har vi satt sammen en komité som skal vurdere de innkomne forslagene fra koreografene. Denne består av kunstnerisk leder hos Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, produsent ved BDS og en representant fra det lokale dansefeltet.

Kort historikk om kompaniet 2008-2019

Kompaniet ble startet av Camilla Skrede Johannessen, Monica Reksten og Cecilie Ravndal Nilsen og hadde sin første forestilling i 2008. Alle stifterne var dansekunstnere utdannet fra ulike skoler i London og med erfaring som utøvere, koreografer og pedagoger. 

Besetningen har bestått av 8-17 dansere i alderen 14-19 år som velges ut gjennom en opptaksprøve. Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. Målsetningen har vært å inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i et så realistisk og profesjonelt opplegg som mulig, samt å gi unge talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere. ESC ungdomskompani har også vært en viktig arena for utforskning og erfaring for unge frilanskoreografer.

Flere av kompaniets tidligere dansere har tatt høyere utdannelse innen dans. Noen av dem har kommet tilbake for å koreografere for kompaniet, og noen bor og virker som profesjonelle dansekunstnere i regionen i dag.

I 2018 vant kompaniet og produsent Camilla Skrede Johannessen Bergen Teaterforenings pris Rampeløkten, for at de i 10 år har utgjort et viktig kulturtilbud for unge amatører og er en tydelig arena for rekruttering til et aktivt, profesjonelt dansemiljø i Bergen.

Etter 2019 overtok Bergen Dansesenter driften av ESC ungdomskompani for samtidsdans, og har produsent i fast 20% stilling.