Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Hva gjør vi med Covid-19?
Les om våre tiltak for at du skal føle deg trygg.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Future ecosystems of Nordic contemporary dance
Få gratisbillett
29. oktober 2021 Kl. 12:00
Sted: Kulturhuset i Bergen
Kategori: Seminar
Varighet: 2 timer

Nordic Dance Net er et nyoppstartet dansenettverk. Anledningen åpner for presentasjon og samtaler der vi undersøker framtidens økosystem for dansefeltet i Norden, og hvordan det kan se ut med bærekraft som en tydelig rettesnor. Seminaret skal være dialogbasert - partnere og kunstnere. Ved å dele ideer, arbeidsmetoder, erfaringer og nye samarbeid ønsker vi å stimulere til fornyelse i dansefeltet.

 

 

I forbindelse med det ny oppstartede dansenettverket Nordic Dance Net samles vi til presentasjon og samtaler for å se på hvordan framtidens økosystem for dansefeltet i Norden ser ut med bærekraft som en tydelig rettesnor. Seminaret ønsker å gi rom for refleksjon rundt bærekraftig utvikling fra partnere i nettverket sammen med kunstnere i feltet. Ved å dele ideer, arbeidsmetoder, erfaringer og nye samarbeid håper vi dette nettverksmøtet vil stimulere til fornyende kraft i dansefeltet.  

Det finnes mange gode utopiske modeller for framtidens utfordringer. Vi må revurdere eksisterende strukturer og omorganisere etablert praksis i feltet. Det vil si arbeidsmetoder, produksjon, hvordan forestillingen settes opp, hvem vi samarbeider med, turnevirksomhet etc. Det er et krevende arbeid, men helt nødvendig. Dette seminaret ønsker å høre kunstnernes refleksjoner, erfaringer og behov i deres arbeid med å skape en mer bærekraftig måte å arbeide og leve på. 

Seminaret skal også synliggjøring de programmereren teatrene og dansekompanier i Norden og hvilke muligheter som ligger i et nordisk nettverk som ønsker å skape et trygt, inkluderende og bærekraftig scenekunstfelt i Norden. Nettverksmøte oppfordrer til dialog og engasjement for bærekraftig spørsmål på lokalt og globalt nivå. 

Nettverksmøte går over to dager med en offentlig samling og en lukket for nettverkspartnerne. I den lukkede delen kommer partnerne til å sette seg ned for å utvikle nettverket med innspill fra den åpne samlingen. Nettverket består av Zodiak, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Cullberg, Göteborg Dans och Teater Festival, Norddlandsoperan og Norrdans.