Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Kjøp på spillested
Billettsalg 1 time før forestilling.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
REIN BONUS: Alt Går Bra: The National Question
Kjøp billetter
21. april 2017 Kl. 18:30
Sted: Bergen Kjøtt
Kart
Kategori: Rein Bonus

Performativt foredrag

GRATIS 

I boken The National Question fra 1913 utdyper Josef Stalin den første marxistiske begrepsliggjøringen av nasjonalitet. Stalins arbeid omfavnet Russlands mangfold av nasjoner og etnisiteter, noe som senere ble virkeliggjort i Sovjetunionens politikk som i dag kan betegnes som "flerkulturell".

2017 er året for Sovjetunionens hundreårsjubileum, et år der det nasjonale spørsmålet kanskje er et av de mest fremtredende problemer i gjeldende nasjonal og internasjonal politikk: flyktningekrisen, Trump, Brexit og NATOs stilling er bare noen få av mange eksempler på dette.

I dette performative foredraget benytter Alt Går Bra seg av Logikkvitenskapen til Hegel, predikatlogikk og setningslogikk for å analysere det nasjonale spørsmålet via samtidige politiske diskurser.

Alt Går Bra

altgarbra.org

 

REIN BONUS arrangeres med støtte fra Fritt Ord og Bergen Kommune