Kjøp online
Skriv ut hjemme eller bruk billetten på mobilen.
Kjøp på spillested
Billettsalg 1 time før forestilling.
Grupper
Ta kontakt for grupperabatt.
Vil du bli vår Teaterkontakt?
Ta kontakt.
Spesialbehov
Ta kontakt dersom du har behov for tilrettelegging.
Åpent #metoo-møte
Kjøp billetter
18. april 2018 Kl. 17:30
Sted: Cornerteateret
Kategori: Samtale
Varighet: 2 timer

Onsdag 18. april inviteres det til åpent møte med scenekunstfeltet i Bergen for å diskutere veien videre etter #metoo, #stilleforopptak, #nårdansenstopper og #ikkehososs.

Ønsket er å samle de som på ulike vis inngår i det bergenske scenekunstfeltet, være seg skapende, utøvende, programmerende og produserende aktører, samt fag- og interesseorganisasjoner. Vi vil diskutere hva vi kan gjøre, både som enkeltaktører og i fellesskap, for å håndtere problemstillingene #metoo-bevegelsen har fått frem i lyset.

Møtet innledes av et foredrag av forfatter og journalist Hilde Sandvik, som blant annet har utgitt boka «Hersketeknikk (en slags håndbok)». Ved å sette fokus på hersketeknikker og maktstrukturer vil vi drøfte hvilke mekanismer som ligger bak de aktuelle formene for trakassering og maktmisbruk, og hvordan de kan identifiseres, håndteres og bekjempes. Foredraget etterfølges av en åpen diskusjon der vi inviterer de ulike aktørene i feltet til å dele sine refleksjoner og innspill til hvordan vi kan forebygge og slå ned på ukultur.

 

 

Spørsmål vi ønsker å berøre i løpet av møtet inkluderer:

· Hvordan kan man identifisere hersketeknikker, og hva bør man gjøre dersom man selv eller andre blir rammet av hersketeknikker eller trakassering?

· Hvor kan man henvende seg og hvilke ordninger kan man benytte seg av dersom man blir utsatt for trakassering?

· Hvor går grensen for ansvaret mellom å være leder og kollega når så mange jobber med «flere hatter» og har både administrativt, økonomisk, kunstnerisk ansvar samtidig som man også er kolleger?

· Hva kan man gjøre individuelt og kollektivt for å forebygge og endre den ukulturen #metoo-bevegelsen har avdekket?

Møtet er ment som begynnelsen på et lengre arbeid for å fremme bevisstgjøring rundt maktstrukturer og bekjempelse av trakassering. Det blir enkel servering og vennepriser i baren, så samtalen kan gjerne fortsette utover kvelden.

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom BIT Teatergarasjen, Norsk Skuespillerforbund Krets Vestlandet, Proscen, Carte Blanche, Bergen Dansesenter, Norske Dansekunstnere og Cornerteateret.