PANDEMI SPESIAL

Koronakrisen har rammet kulturfeltet hardt. Hvordan tilpasser vi oss vår nye tilværelse? 

Det tematiske rammeverket for Oktoberdans 2020 - FUTUREBODIES - som vi brukte vinteren til å utarbeide, måtte brått sees i et nytt lys da pandemien endret våre hverdager i midten av mars. Vi hadde planlagt å bruke Oktoberdans 2020 til å diskutere forholdet mellom den fysiske og digitale kroppen, forholdet mellom varighet, utvikling og teknologi. Med det globale utbruddet av Covid-19 ble disse problemstillingene aktuelle på en annen, men ikke mindre aktuell måte. Hvordan kan vi ta et steg tilbake og innta et mer overordnet perspektiv?

Vi mener at kunst, kultur og humaniora har et iboende ansvar for å stille spørsmål ved etiske og moralske konsekvenser knyttet til teknologisk utvikling. Kunsten har et samfunnsoppdrag som ytringsleverandør, mangfoldsarena, en forsamling der ulike scenarier kan tas opp til vurdering, et rom for å tenke sammen og samtidig. 

Ytringsfrihet er et tema kulturfeltet med rette er svært opptatt av å forsvare, men vi er opptatt av å også stille følgende spørsmål: hvor mye snakker vi om hvordan vi kommer fram til hvordan vi tenker, hvordan vi utvikler oss som samfunn? I tillegg til ‘ytringsfrihet’ må vi kunne snakke om en like viktig ‘tankefrihet’, med fokus på nyansering, kildekritikk og dialog.

En av våre største oppgaver som kulturinstitusjon må være å motvirke polarisering, også internt i kulturdebatten. Vi ønsker å benytte unntakstilstanden som utbruddet av Covid-19 har forårsaket i samfunnet til å gå en del sentrale problemstillinger i rette – ikke alene, men som tilrettelegger for et mangfold av stemmer.

Vi har engasjert en rekke personer i vårt nettverk til å reflektere over vårt utgangspunkt for å manøvrere i tiden vi som kulturfelt og menneskehet har foran oss. Hvilken kunnskap besitter vi, og hvordan tar vi våre valg? 

 

Arrangementet er en del av diskursprogrammet FUTUREBODIES.

FUTUREBODIES er støttet av Fritt Ord og Bergen kommune.