DIGITAL SPEAKEASY

PANDEMI SPESIAL

Koronakrisen har rammet kulturfeltet hardt. Hvordan tilpasser vi oss vår nye tilværelse?
Som en del av diskursprogrammet FUTUREBODIES under Oktoberdans 2020, inviterte vi en rekke skribenter til å dele sine tanker om egen praksis. 
Pandemi Spesial er støttet av Fritt Ord og Bergen kommune.

Photo: COMACHINES publication

Dan Dorocic is a member of the interdisciplinary design studio ON/OFF in Berlin. The studio works collaboratively to initiate new experiments combining different mediums and formats like mobile structures, film and projection, building workshops and writing. During the first months of 2020, Dorocic collaborated with BIT Teatergarasjen building a Bergen version of the installation Kopf Kino. On this occasion, we have asked him to share some of his thoughts on the previous months.