Velkommen til METEOR 2017

Artikkelbilde

Meteor er BIT Teatergarasjens teaterbiennale som alternerer med Oktoberdans, og som arrangeres for 9ende gang i 2017. Meteor begynner etterhvert å finne en form som ikke bare feirer det som har vært og absolutt er, men også peker fram i tid.

17. oktober 2017
Av Sven Åge Birkeland

Festivalens program består derfor av kunstneriske opplevelser som dyrker selve teatermediet, men også av det som utfordrer feltets begrensninger og muligheter, det som dyrker overlappinger og berøringspunkter mellom flere genre og kunstuttrykk. Den tunge satsingen på et diskursivt, akademisk-teoretisk program begynner også å bære frukter. Det gjør festivalen til en yndet arena for nettverksarbeid der feltets skapende og utøvende krefter sømløst finner sin plass på likefot med forskere, kritikere, teoretikere og et særs kunskapsrikt publikum de 10 dagene festivalen varer. Meteor er blitt et viktig og nødvendig sted å være for alle feltets medspillere om man ønsker bidra til en refleksjon omkring teatrets fremtid. Om man leker litt med navnet Meteor og legger til en a, får man Meteora, eller som grekerne uttrykker det "midt i himmelen", og det er slik det skal føles å være på festival i Bergen disse dagene. Programmet inneholder det man kan forvente seg på en festival med samtidens scenekunst på programmet, men også såpass drøye sidesprang og alternative løsningsforslag i forhold til hvordan "jorden ellers ser ut" at man rett og slett kan tillate seg en form for nyorientering for å fatte hvem man er, hvor man er og hvorfor. Det er altså i Bergen det skjer i siste del av oktober, kom og nyt disse dagene med oss i teatersalene, i galleriene og i byens uterom. Det bør kunne bli en skjellsettende opplevelse som varmer resten av høsten og vinteren!

En spesiell takk rettes til Hordaland Kunstsenter, avtroppende direktør Anthea Buys og et samlet team, for entusiastisk og kvalifisert samarbeid.

Sven Åge Birkeland
Teatersjef