Den som venter på noe godt…..

Artikkelbilde

Styreleder ved BIT Teatergarasjen, Gunn-Vivian Eide, skriver her litt om planer og fremdrift i saken om Sentralbadet. 

«Arbeidsgruppen mener at det ligger til rette for å gå videre med dette prosjektet, og at saken kan tas opp til behandling i de respektive organer på dette grunnlaget.» Med disse tørre ordene fikk vi julaften på forskudd 5. november i fjor. Disse ordene er nemlig konklusjonen i «Notat om Sentralbadet utarbeidet i samarbeid av Kulturdepartementet, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune» Notatet er utarbeidet av det såkalte «ekspertutvalget» fra stat, fylke og kommune. Litt senere i november vedtok Byrådet i Bergen følgende: «Det utarbeides et skisseprosjekt for Sentralbadet, under forutsetning av at Hordaland fylkeskommune fatter tilsvarende vedtak».

 

22. januar 2016
Av Andreas Langenes

Dette skisseprosjektet skal gi et bedre beslutningsgrunnlag og eventuelt valg av eierskaps- og finansieringsmodell for Sentralbadet som kulturbygg. Ekspertutvalget har laget en tidsplan der det er satt av 10 måneder til innledende skisseprosjekt, og de anslår at det vil ta ca. 4–4,5 år fra beslutning tas til bygget kan tas i bruk. Altså snakker vi nå om en mulig innflytting i Sentralbadet tidligst i 2020, og trolig er 2021 mer sannsynlig… Det er så lenge til at det nesten ikke er til å holde ut. Men samtidig kan denne løsningen bli så bra at det virkelig er verdt å vente på! Styret i BIT har i alle fall bestemt at vi vil satse videre på Sentralbadet, og BIT kommer til å være en aktiv, konstruktiv og utålmodig aktør i det videre arbeidet. Vi har tro på at byens politikere skal klare å gjennomføre dette fantastiske prosjektet – sammen med stat og fylke. Og ikke minst i samarbeid med BIT, Carte Blanche og Den Nasjonale Scene.

I tillegg til alle de gode kulturopplevelsene som vil flyte opp og frem i det nye Sentralbadet, er det også et annet vesentlig poeng: Prosjektet øker Bergens mulighet til å endelig få vår andel av midlene i potten for "Nasjonale kulturbygg"; altså statlig investeringstilskudd til bygninger og lokaler for institusjoner som oss. Hovedregelen er at den statlige finansieringsandelen ikke skal overstige 1/3 av det offentlige tilskuddet, og tilskuddenes størrelse spenner fra én til flere hundre millioner kroner. Ut fra de beregnede kostnadene med ombygging og påbygging av Sentralbadet kan altså nærmere 200 statlige kulturmillioner trille vestover. Det ville være både velanvendte og velfortjente millioner til kulturbyen Bergen og vestlandsregionen.

Mens vi venter på byens nye perle må vi ikke glemme å ta vare på det vi har i dag. Jeg ønsker derfor BIT Teatergarasjen til lykke med vårens program, og håper publikum bidrar til engasjement og deltagelse i det som blir en flott sesong!

Gunn-Vivian Eide
Styreleder BIT Teatergarasjen