BIT Teatergarasjen søker frivilligkoordinator

Har du lyst til å jobbe som frivilligkoordinator for Meteor 2021? Vi søker deg som er engasjert, strukturert, evner å jobbe selvstendig, og som trives med å ha mange baller i luften samtidig.

18. juni 2021
Av Andreas Langenes

BIT Teatergarasjen presenterer i tillegg til sitt sesongprogram to biennaler med fokus på internasjonale impulser og strømninger innenfor henholdsvis dans og teater. Biennalene OKTOBERDANS og METEOR presenteres i oktober annethvert år og har opparbeidet solid internasjonal anerkjennelse og er enestående i sin sjanger i Norge. I 2021 er det Meteor (21. - 30. oktober) som står for døren og i den forbindelse søker vi en motivert frivilligkoordinator.

Frivilligkoordinatoren leder arbeidet med innhenting og rekruttering av frivillige, som er en uvurderlig del av Meteor. De frivillige jobber blant annet med publikumskontakt, oppgaver på arena og administrasjon, mens frivilligkoordinatoren har ansvaret for å lage timelister basert på tilgjengelighet, informere dem om arbeidet som skal gjøres, delegere oppgaver og sørge for at arbeidet utføres. Opprettholdelse av godt smittevern inngår også som en del av arbeidet.

Frivilligkoordinatoren vil jobbe tett sammen med resten av festivalstaben og det vil være en løpende dialog om bemanningsbehov på de ulike arenaene til enhver tid under festivalen.

Vi søker en person som liker å jobbe med mennesker og som evner å formidle festivalen på en positiv og motiverende måte slik at de frivillige føler seg godt ivaretatt og som en del av et team. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel.

Stillingen er en tidsavgrenset prosjektstilling og arbeidsperioden er fra 9.8.2021 - 31.10.2021, sammenlagt ca. 3 måneder med 70% arbeid fordelt over perioden. Hovedvekt under avvikling av Meteor 2021. Arbeidstid og oppstart etter avtale. Uregelmessig arbeidstid må påregnes.

Arbeidet er lønnet.
Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Søknadsfrist: 28. juni 2021

Send søknad til info@bit-teatergarasjen.no